Newspage

microverontreinigingen
AquaTech Amsterdam Nieuwe technologieën voor het verwijderen van microverontreinigingen onderzocht De Nederlandse Waterpartners implementeren en onderzoeken technologieën voor het verwijderen van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen uitgebreide programma's, die worden geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beheerd door STOWA en de nationale waterschappen. Aquatech Event over het verwijderen van microverontreinigingen Op de 2021 Aquatech Beurs in Amsterdam bent u uitgenodigd voor een tweedaags evenement over het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater. Laat u informeren over alle innovatieve pilot-onderzoeksprojecten die zijn ontwikkeld. Presentaties zullen ingaan op de voortgang van full scale implementatieprojecten. U
Coagulatie - hydraulische flocculatie - gekantelde plaat scheiding van oppervlaktewater voor proceswater productie
Is directe continue filtratie de oplossing om oppervlaktewater te behandelen? Het directe antwoord is: nee, niet altijd, maar soms wel! Als het geschikt is, is het een wonderbaarlijk eenvoudige procesopzet: na voedingszeven breng je een continu zandfilter aan met inline voedingsdosering van coagulanten. Het filter fungeert als flocculator en vlokafscheider, wat resulteert in een stabiel filtraat van hoge kwaliteit. Maar hoe weten we wanneer dit haalbaar is? We hebben geprobeerd u enige aanwijzingen te geven. Voor de behandeling van oppervlaktewater is de belasting van de filter met vaste stoffen gebaseerd op variabele toevoer
Continu filterinstallatie
Het is dringend... Kent u dat gevoel, wanneer u geconfronteerd wordt met een probleem in uw water- of afvalwaterzuiveringsinstallatie dat niet kan wachten om opgelost te worden, omdat het een directe impact heeft op uw bedrijf? De stress, wanneer u te horen krijgt dat een oplossing weken, zelfs maanden kan duren? Wij zijn deze noodsituaties tegengekomen en hebben het geluk gehad onze klanten tijdelijke oplossingen te kunnen bieden. Hiervoor maken wij gebruik van onze huurvloot, die bestaat uit talrijke waterbehandelingsinstallaties met verschillende capaciteiten. Normaal gesproken kunnen wij aan elk verzoek om onmiddellijke behandelingscapaciteit voldoen. Zoals wij weten
Duitse papierfabriek Sand-Cycle geïntegreerd
Duitse papierfabriek "draait nu op Sand-Cycle" Voor de meeste van onze klanten is een goede kwaliteit van het proceswater van cruciaal belang om hun kernactiviteiten te kunnen uitvoeren. Dit is met name het geval voor de Duitse papierfabriek Niederauer Mühle in Kreuzau. Deze is gespecialiseerd in wit gegolfd medium papier. Het papier van hoge kwaliteit wordt gebruikt als bedrukte deklaag voor karton en als headliner. Niederauer Mühle gebruikt oppervlaktewater als bron om proceswater van hoge kwaliteit te maken. Een directe filtratie-installatie op basis van DynaSand-filtertechnologie (Nordic Water GmbH) maakt deel uit van het proceswater
WRRF Kaatsheuvel, Nederland Efteling, waterschap Brabantse Delta
Stromende continue filtratie voor proceswaterproductie en afvalwaterbehandeling. Continue opstroomfilters met korrelvormige media zijn op grote schaal gebruikt voor diverse drinkwater- en afvalwaterbehandelingstoepassingen. In tertiaire afvalwatertoepassingen zijn ze toegepast voor de verwijdering van vaste stoffen, biochemisch zuurstofverbruik en nutriënten. In oppervlaktewater- en grondwaterbehandeling produceren continue filters verwerkt water. Bij bypassfiltratie van koelwater zijn continufilters zeer nuttig om het koelwatersysteem schoon te houden, het chemicaliënverbruik te verminderen en de afblaasvolumes te beperken. Nieuwe toepassingen, die zich toespitsen op de verwijdering van microbestanddelen, rekken het werkingsgebied verder uit door gebruik te maken van actieve kool in korrelvorm als filter