Coagulatie - hydraulische flocculatie - gekantelde plaat scheiding van oppervlaktewater voor proceswater productie
Is directe continue filtratie de oplossing om oppervlaktewater te behandelen? Het directe antwoord is: nee, niet altijd, maar soms wel! Als het geschikt is, is het een wonderbaarlijk eenvoudige procesopzet: na voedingszeven breng je een continu zandfilter aan met inline voedingsdosering van coagulanten. Het filter fungeert als flocculator en vlokafscheider, wat resulteert in een stabiel filtraat van hoge kwaliteit. Maar hoe weten we wanneer dit haalbaar is? We hebben geprobeerd u enige aanwijzingen te geven. Voor de behandeling van oppervlaktewater is de belasting van de filter met vaste stoffen gebaseerd op variabele toevoer
Continu filterinstallatie
Het is dringend... Kent u dat gevoel, wanneer u geconfronteerd wordt met een probleem in uw water- of afvalwaterzuiveringsinstallatie dat niet kan wachten om opgelost te worden, omdat het een directe impact heeft op uw bedrijf? De stress, wanneer u te horen krijgt dat een oplossing weken, zelfs maanden kan duren? Wij zijn deze noodsituaties tegengekomen en hebben het geluk gehad onze klanten tijdelijke oplossingen te kunnen bieden. Hiervoor maken wij gebruik van onze huurvloot, die bestaat uit talrijke waterbehandelingsinstallaties met verschillende capaciteiten. Normaal gesproken kunnen wij aan elk verzoek om onmiddellijke behandelingscapaciteit voldoen. Zoals wij weten
Zand-Fiets Duitsland
Duitse papierfabriek "draait nu op Sand-Cycle" Voor de meeste van onze klanten is een goede kwaliteit van het proceswater van cruciaal belang om hun kernactiviteiten te kunnen uitvoeren. Dit is met name het geval voor de Duitse papierfabriek Niederauer Mühle in Kreuzau. Deze is gespecialiseerd in wit gegolfd medium papier. Het papier van hoge kwaliteit wordt gebruikt als bedrukte deklaag voor karton en als headliner. Niederauer Mühle gebruikt oppervlaktewater als bron om proceswater van hoge kwaliteit te maken. Een directe filtratie-installatie op basis van DynaSand-filtertechnologie (Nordic Water GmbH) maakt deel uit van het proceswater
WRRF Kaatsheuvel, Nederland Efteling, waterschap Brabantse Delta
Stromende continue filtratie voor proceswaterproductie en afvalwaterbehandeling. Continue opstroomfilters met korrelvormige media zijn op grote schaal gebruikt voor diverse drinkwater- en afvalwaterbehandelingstoepassingen. In tertiaire afvalwatertoepassingen zijn ze toegepast voor de verwijdering van vaste stoffen, biochemisch zuurstofverbruik en nutriënten. In oppervlaktewater- en grondwaterbehandeling produceren continue filters verwerkt water. Bij bypassfiltratie van koelwater zijn continufilters zeer nuttig om het koelwatersysteem schoon te houden, het chemicaliënverbruik te verminderen en de afblaasvolumes te beperken. Nieuwe toepassingen, die zich toespitsen op de verwijdering van microbestanddelen, rekken het werkingsgebied verder uit door gebruik te maken van actieve kool in korrelvorm als filter
Zandfilterinstallaties op de zuiveringsinstallatie van Barbengo
Sand-Cycle toegepast in Zwitserland In zuiveringsinstallatie Barbengo in Zwitserland worden proeven op ware grootte uitgevoerd om microverontreinigingen te verwijderen uit het afvalwater dat in het meer van Lugano wordt geloosd. EAWAG beheert het project dat zich richt op poedervormige actieve kooldosering voorafgaand aan de tertiaire continue zandfilters. In samenwerking met Techfina uit Zwitserland en Nordic Water GmbH zal Sand-Cycle worden geïmplementeerd om de zandfilterprestaties tijdens de proeven te monitoren. Dit is de eerste Zwitserse Sand-Cycle-referentie. Zwitserland loopt voorop op de Europese markt voor de verwijdering van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater, die door nationale wetgeving wordt geregeld. Tertiaire DynaSand-filters, die