WRRF Kaatsheuvel, Nederland Efteling, waterschap Brabantse Delta
Stretching continuous filtration for process water production and wastewater treatment. Continuous granular media upward flow filters have been widely used for various drinking water and wastewater treatment applications. In wastewater tertiary applications, they have been implemented for solids, biochemical oxygen demand, and nutrient removal. In surface water and ground water treatment, continuous filters produce processed water. In cooling water bypass filtration, continuous filters are very useful to keep the cooling water system clean, reduce chemical consumption, and blowdown volumes. New applications, focusing on removal of microconstituents are stretching the operating window further by using granular activated carbon as the filter
Zandfilterinstallaties op de zuiveringsinstallatie van Barbengo
Sand-Cycle toegepast in Zwitserland In zuiveringsinstallatie Barbengo in Zwitserland worden proeven op ware grootte uitgevoerd om microverontreinigingen te verwijderen uit het afvalwater dat in het meer van Lugano wordt geloosd. EAWAG beheert het project dat zich richt op poedervormige actieve kooldosering voorafgaand aan de tertiaire continue zandfilters. In samenwerking met Techfina uit Zwitserland en Nordic Water GmbH zal Sand-Cycle worden geïmplementeerd om de zandfilterprestaties tijdens de proeven te monitoren. Dit is de eerste Zwitserse Sand-Cycle-referentie. Zwitserland loopt voorop op de Europese markt voor de verwijdering van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater, die door nationale wetgeving wordt geregeld. Tertiaire DynaSand-filters, die
Grootschalig modulair filterontwerp
New technology for micropollutant removal from waste water selected for further research   Brightwork has successfully applied for further research funding from the Dutch  Innovation Program MicroPollutants (IPMV), managed by STOWA and the Dutch ministry of infrastructure and water management. This program is aiming at accelerating the time to market of treatment technologies which may help water boards to efficiently remove micropollutants from waste water. The core of our technical solution is tertiary continuous filtration using a filter medium consisting of granular activated carbon (GAC). In order to extend the period between two regenerations of the GAC the filter is
Filterinstallatie zoetwaterfabriek in onderzoek Het Hoogheemraadschap van Delfland is bezig met de ontwikkeling van een zoetwaterfabriek ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit van de Krabbenplas, een plaatselijk waterlichaam. Daarom is tertiaire ozonbehandeling in combinatie met continue zandfiltratie geprojecteerd in afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht bij Vlaardingen, Nederland. De bestaande continue zandfilterinstallatie, met een ontwerpcapaciteit van 1 m3 per seconde, gebouwd in 1998, zal worden gerenoveerd om te voldoen aan de huidige eisen voor stikstof en fosfor. We voeren nu een volledige inspectie uit van alle filtercomponenten om de installatie te upgraden en de werking te garanderen
Dashboard van Sand-Cycle
Succesvolle renovatie van de activa van het waterleidingbedrijf in Wales Brightwork Products heeft de renovatie van de tertiaire filterinstallatie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Whitchurch in Wales, VK, met succes voltooid. De filterinstallatie, met een capaciteit van 7.000 m3 per dag, geëxploiteerd door Welsh Water, is voorzien van nieuwe internals en wordt consequent bewaakt met behulp van de Sand-Cycle remote dashboards. Na de ingebruikname begin september van dit jaar is de filterinstallatie gedurende meer dan drie maanden continu 24/7 in bedrijf geweest, waarbij uitstekende filtratieresultaten zijn behaald. "We gebruiken deze activa nu eindelijk ten volle, nadat we het vertrouwen in de technologie bijna hadden verloren", aldus een van de klanten