Nieuws

Nieuws

Helderwerk Loods Leeuwarden
Brightwork's oplossing voor verwijdering microverontreinigingen klaar voor pilot Onze oplossing voor verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater is onlangs getoetst aan de criteria van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen van Stowa en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. Met een positief resultaat: we bereiden nu de uitvoering voor van een representatieve pilot, die de komende 2 jaar uitvoerig getest zal worden. De kern van de oplossing is het gebruik van een continu belucht filter met een filtermedium dat bestaat uit korrelige actieve kool. Het doel is adsorptie en biologische afbraak gelijktijdig te laten plaatsvinden. De
Terugwinningsinstallatie op ware grootte
Efficiënte methode voor de verwijdering van aromatische koolwaterstoffen Bij bodemsaneringen en drainages kan grondwater verontreinigd zijn met mono- en polycyclische koolwaterstoffen. Deze componenten zijn vaak aanwezig in concentraties die geen verdere verwerking toelaten, tenzij het water wordt behandeld. Om dit aan te pakken is een passende oplossing vereist. Bekende behandelingsmethoden passen het gebruik van actieve kool toe. Dit heeft een keerzijde: na verzadiging moet de kool worden geregenereerd of worden weggegooid. Biologische afbraak in een continu bewegend bed media filter wordt met succes toegepast om zowel mono- als polycyclische koolwaterstoffen om te zetten in onschadelijke componenten. De zuurstof die nodig is voor de
microverontreinigingen
AquaTech Amsterdam Nieuwe technologieën voor het verwijderen van microverontreinigingen onderzocht De Nederlandse Waterpartners implementeren en onderzoeken technologieën voor het verwijderen van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen uitgebreide programma's, die worden geïnitieerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beheerd door STOWA en de nationale waterschappen. Aquatech Event over het verwijderen van microverontreinigingen Op de 2021 Aquatech Beurs in Amsterdam bent u uitgenodigd voor een tweedaags evenement over het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater. Laat u informeren over alle innovatieve pilot-onderzoeksprojecten die zijn ontwikkeld. Presentaties zullen ingaan op de voortgang van full scale implementatieprojecten. U
Coagulatie - hydraulische flocculatie - gekantelde plaat scheiding van oppervlaktewater voor proceswater productie
Is directe continue filtratie de oplossing om oppervlaktewater te behandelen? Het directe antwoord is: nee, niet altijd, maar soms wel! Als het geschikt is, is het een wonderbaarlijk eenvoudige procesopzet: na voedingszeven breng je een continu zandfilter aan met inline voedingsdosering van coagulanten. Het filter fungeert als flocculator en vlokafscheider, wat resulteert in een stabiel filtraat van hoge kwaliteit. Maar hoe weten we wanneer dit haalbaar is? We hebben geprobeerd u enige aanwijzingen te geven. Voor de behandeling van oppervlaktewater is de belasting van de filter met vaste stoffen gebaseerd op variabele toevoer
Continu filterinstallatie
Het is dringend... Kent u dat gevoel, wanneer u geconfronteerd wordt met een probleem in uw water- of afvalwaterzuiveringsinstallatie dat niet kan wachten om opgelost te worden, omdat het een directe impact heeft op uw bedrijf? De stress, wanneer u te horen krijgt dat een oplossing weken, zelfs maanden kan duren? Wij zijn deze noodsituaties tegengekomen en hebben het geluk gehad onze klanten tijdelijke oplossingen te kunnen bieden. Hiervoor maken wij gebruik van onze huurvloot, die bestaat uit talrijke waterbehandelingsinstallaties met verschillende capaciteiten. Normaal gesproken kunnen wij aan elk verzoek om onmiddellijke behandelingscapaciteit voldoen. Zoals wij weten