Drinkwaterproductie met bewegend bed filtratie - Whitepaper

WHITEPAPER

Drinkwaterproductie met bewegend bedfiltratie

Hoewel goed ontworpen zijn sommige drinkwaterinstallaties niet oplettend genoeg voor de exploitant en zullen daardoor onderpresteren. Het is daarom van vitaal belang een installatie te ontwerpen die economisch en tegelijkertijd geschikt om te werken met weinig aandacht van de bedieners en weinig onderhoud vereisten. Dit document behandelt de kenmerken van bewegend bed filtratie die is met succes toegepast voor zowel grond- als oppervlaktewaterbronnen als de kerncomponent in drinkwaterproductiesystemen. 

Download deze whitepaper om erachter te komen:

Hoe het gebruik van MBF-technologie betrouwbaar en doeltreffend is gebleken voor zowel grondwaterbehandeling en oppervlaktewaterbehandeling voor drinkwater productie.

De specifieke kenmerken van het MBF-proces.

Op basis van geïnstalleerde referentie-installaties zal het exploitatiegebied worden besproken en zullen de algemene processchema's, met inbegrip van de inlaatfaciliteiten, worden gepresenteerd.

WHITEPAPER DOWNLOADEN