Bypass-filtratie van koelwater

Bypass-filtratie van koelwater

Open circulerende koelwatersystemen kunnen worden geoptimaliseerd door bypass-filtratie, waarvoor bewegend-bedfiltratie een zeer efficiënt hulpmiddel is. De MBF behandelt een klein deel van de warmwaterstroom, terugkerend van de productieprocessen. Het filtraat wordt teruggevoerd naar het koelwatercircuit, terwijl het continu vrijkomende waswater wordt afgevoerd naar de afblaasput. Bypass-filtratie behandelt gewoonlijk 1 - 10% van de recirculerende stroom om doeltreffend te zijn. De ROI ligt meestal tussen 6 en 12 maanden.

Bypass filtratie voorbeeld

Specifieke voordelen

- Verbeterde warmteoverdracht door schonere warmtewisselaars;
- Verwijdering van zwevende deeltjes;
- Een verschuiving van microbiële activiteit van het koelsysteem naar het bewegend bed filter;
- Minder onderhoud nodig en minder productlekkage

If you are interested in this topic, please have a look in our projects, containing relevant white papers: for this topic we recommend the project with the title:  “Bypass filtration in cooling water systems”.