Omslagartikel bij WE&T over continue filtratie

WRRF Kaatsheuvel, Nederland Efteling, waterschap Brabantse Delta

Continu opstroomfilters met korrelvormige media zijn op grote schaal gebruikt voor diverse drinkwater- en afvalwaterbehandelingstoepassingen. In tertiaire afvalwatertoepassingen worden ze gebruikt voor de verwijdering van vaste stoffen, biochemisch zuurstofverbruik en nutriënten. In oppervlaktewater- en grondwaterbehandeling produceren continue filters verwerkt water. Bij bypassfiltratie van koelwater zijn continufilters zeer nuttig om het koelwatersysteem schoon te houden, het chemicaliënverbruik te verminderen en de afblaasvolumes te beperken. Nieuwe toepassingen, gericht op de verwijdering van microbestanddelen, rekken het werkingsgebied verder uit door gebruik te maken van actieve kool in korrelvorm als filtermedium. Wereldwijd zijn continue zandfilters geïmplementeerd in grote ... Meer lezen

Sand-Cycle toegepast in Zwitserland

Zandfilterinstallaties op de zuiveringsinstallatie van Barbengo

Zandcyclus toegepast in Zwitserland In zuiveringsinstallatie Barbengo in Zwitserland worden proeven op ware grootte uitgevoerd om microverontreinigingen te verwijderen uit het afvalwater dat in het meer van Lugano wordt geloosd. EAWAG beheert het project dat zich richt op poedervormige actieve kooldosering voorafgaand aan de tertiaire continue zandfilters. In samenwerking met Techfina uit Zwitserland en Nordic Water GmbH zal Sand-Cycle worden geïmplementeerd om de zandfilterprestaties tijdens de proeven te monitoren. Dit is de eerste Zwitserse Sand-Cycle-referentie. Zwitserland loopt voorop op de Europese markt voor de verwijdering van microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater, die door nationale wetgeving wordt geregeld. Tertiaire DynaSand-filters, die ... Meer lezen

Onderzoek naar de filterinstallatie van de zoetwaterfabriek

Filterinstallatie zoetwaterfabriek in onderzoek Het Hoogheemraadschap van Delfland is bezig met de ontwikkeling van een zoetwaterfabriek ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit van de Krabbenplas, een plaatselijk waterlichaam. Daarom is tertiaire ozonbehandeling in combinatie met continue zandfiltratie geprojecteerd in afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht bij Vlaardingen, Nederland. De bestaande continue zandfilterinstallatie, met een ontwerpcapaciteit van 1 m3 per seconde, gebouwd in 1998, zal worden gerenoveerd om te voldoen aan de huidige eisen voor stikstof en fosfor. We voeren nu een volledige inspectie uit van alle filtercomponenten om de installatie te upgraden en de werking te garanderen ... Meer lezen

Succesvolle renovatie van de activa van het waterbedrijf in Wales

Dashboard van Sand-Cycle

Succesvolle renovatie van de activa van het waterleidingbedrijf in Wales Brightwork Products heeft de renovatie van de tertiaire filterinstallatie bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Whitchurch in Wales, VK, met succes voltooid. De filterinstallatie, met een capaciteit van 7.000 m3 per dag, geëxploiteerd door Welsh Water, is voorzien van nieuwe internals en wordt consequent bewaakt met behulp van de Sand-Cycle remote dashboards. Na de ingebruikname begin september van dit jaar is de filterinstallatie gedurende meer dan drie maanden continu 24/7 in bedrijf geweest, waarbij uitstekende filtratieresultaten zijn behaald. "We gebruiken deze activa nu eindelijk ten volle, nadat we het vertrouwen in de technologie bijna hadden verloren", aldus een van de ... Meer lezen