Biologische nitrificatie

Biologische nitrificatie

Nitrificatie is het biologische proces waarbij ammoniak wordt omgezet in nitraat. Voor tertiaire biologische nitrificatie gebruiken de autotrofe bacteriën zuurstof die gelijkmatig over het filterbed wordt verdeeld door middel van een fijnmazig beluchtingsrooster. Filtraat ammoniak niveaus van < 2 mg/l ammonia-N worden consistent bereikt, zelfs bij watertemperaturen tot 5 °C.