Biologische denitrificatie

Biologische denitrificatie

Denitrificatie is het biologische proces waarbij nitraat en nitriet worden omgezet in stikstofgas. Het is een tweefasenproces dat wordt uitgevoerd door heterotrofe bacteriën. Deze bacteriën gebruiken nitraat en nitriet om een substraat (meestal een koolstofbron) om te zetten in stikstofgas als onderdeel van het dissimilatieproces. Het proces vindt plaats onder anoxische omstandigheden. Bij tertiaire biologische denitrificatie gebruiken de bacteriën gewoonlijk een externe koolstofbron (bv. methanol, ethanol, azijnzuur), aangezien de organische oplosbare BZV-niveaus - die ook kunnen worden gebruikt - meestal laag geconcentreerd zijn in de tertiaire filtervoeding.

Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, neem dan een kijkje in onze bibliotheek, die relevante white papers bevat: voor dit onderwerp bevelen wij de white paper met de titel aan:  "UK referenties met beluchte continue zandfilters".