Waswater

Waswater

Het bij de drinkwater- en proceswaterbehandeling gegenereerde spoelwater wordt doeltreffend behandeld in een compact spoelwaterbehandelingssysteem, waarbij een waterkwaliteit wordt verkregen die in het hoofdproduktieproces kan worden hergebruikt en een reststroom van geconcentreerd slib.

Waswater

Water
Hergebruik

Voor open circulerende koelwatersystemen hebben wij een duurzame oplossing ontwikkeld om de warmteoverdracht te verbeteren. Door continu een klein deel van het circulerende koelwater te reinigen wordt de warmteuitwisseling veel efficiënter.

Kostprijs
Doeltreffend

De operationele besparingen houden verband met een betere warmteoverdracht (energiebesparing), minder onderhoudsvereisten en een vermindering van het gebruik van conditioneringschemicaliën. Het typische rendement op de investering is minder dan een jaar.

Betrouwbare oplossingen

Koelwatersystemen zijn van cruciaal belang in de meeste industriële toepassingen. Bypass-filtratie in open recirculerende koelwatersystemen blijkt zeer doeltreffend te zijn om de levensduur van deze activa te verlengen.

Benadering

 Alle waterzuiveringsinstallaties produceren afvalwater. Terugspoelwater van zandfilters is het grootste afvalwaterbestanddeel dat wordt geproduceerd. Doorgaans draagt het waswater bij tot één à tien procent van de totale drinkwaterproductie. Daarom ligt het voor de hand de nadruk te leggen op regelingen voor hergebruik van waswater. De invoering van regelingen voor hergebruik zal tegelijkertijd de netto waterinname verminderen.   

In de praktijk worden zowel discontinue als continue systemen voor hergebruik van waswater gebruikt. De meest optimale configuratie is afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid waswater die vrijkomt en de waswateropslagfaciliteiten. Lamella voorzuiveringstoestellen, die gebruik maken van geïntegreerde coagulatie en flocculatie, zijn betrouwbaar gebleken voor de behandeling van spoelwater. Zij worden standaard geleverd met geïntegreerde hydraulische meng- en flocculatie-uitrusting, inclusief slibtrechters voor gelijktijdige indikking van het slib.

Kenmerken

Betrouwbare en compacte secundaire behandeling

Een compact waswaterbehandelingsproces bestaat gewoonlijk uit coagulatie/flocculatie, lamellenbezinking en mediafiltratie. Meestal wordt een desinfectiefase geïmplementeerd om kruisbesmetting van het primaire behandelingsproces te voorkomen.

Kosteneffectief

Hergebruik van waswater is kosteneffectief omdat het te behandelen water het primaire waterbehandelingsproces al heeft doorlopen. Door een secundair waswaterbehandelingsproces toe te passen, wordt voorkomen dat dit water wordt geloosd. Dit komt de netto drink-/proceswaterproductie ten goede. 

Testimonials

Wij werken graag samen met onze klanten om hun doelstellingen te bereiken. En we stellen hun feedback zeer op prijs!

Als ik Brightwork in drie woorden zou moeten omschrijven, zou ik hun capaciteiten karakteriseren met: betrouwbaar, innovatief en service gedreven. Ik zou anderen zeker aanraden om met hen te werken.

Jan Boonstra

Plant operator
Wetterskip Fryslân
WwTW Franeker

Mijn indruk van Brightwork is goed, ze zijn zeer kundig en deskundig.

Mattias Feldthusen

Directeur proces- en productontwikkeling
Nordic Water Products AB

Wil je wat verder lezen?

Aarzel niet om deze whitepaper '' Omgaan met spoelwater'' te downloaden.